Tisztelt Látogató! Köszöntjük a Bihari Egyesített Szociális Intézmény honlapján!
Honlapunk jelenleg feltöltés alatt van.

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük a Bihari Egyesített Szociális Intézmény honlapján!

 

Bihari Egyesített Szociális Intézmény

A Bihari Egyesített Szociális Intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67.§-a alapján ápolást, gondozást nyújtó intézménynek, 72. §-a alapján rehabilitációs intézménynek és a 85/A. §-a alapján ápoló-gondozó lakóotthonnak minősül.

Az intézmény az ellátási területén végzi:

- a nagykorú, krónikus pszichiátriai betegek ápolását, gondozását, akik az ellátás igénybevételének időpontjában akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, nem veszélyeztető állapotúak, valamint egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek,

- a pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményében azon 18. életévét betöltött pszichiátriai betegek ellátását, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód,

- a nagykorú enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékossággal élők és más fogyatékossággal élők állandó és folyamatos ápolását, gondozását,

- a fogyatékos személyek rehabilitációs intézményében azoknak a fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült személyeknek az elhelyezését, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg.

Az intézmény által biztosított szolgáltatások köre:

• Az intézmény biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben előírt teljes körű ellátást (napi legalább háromszori étkeztetés, szükség szerinti ruházattal, textíliával való ellátás, mentális gondozás, egészségügyi szolgáltatás, lakhatás).

• Az intézmény több telephelyen saját konyhát üzemeltet, melyben a normál étkezés mellett lehetőség van a különböző betegségekkel összefüggő, az orvos által előírt diéták igénybevételére. 

• Az intézményben a rendszeres orvosi, szakorvosi ellátás biztosított. 

• Szabadidőben lehetőség van rádió, zene hallgatásra, TV-DVD nézésre, olvasásra a könyvtárban, a hitélet gyakorlására, sétára, pihenésre az intézmény parkjában. Ezen túlmenően az intézmény rendszeresen szervez programokat, melyen az intézmény bármely ellátottja részt vehet.

• Az intézmény az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása érdekében a szocioterápiás foglalkozási formák közül munkaterápiát, valamint terápiás és készségfejlesztő foglalkozásokat szervez, illetve fejlesztő foglalkoztatás keretében is lehetőséget nyújt a munkavégzésre az ellátottak számára. 

A foglakoztatási formák keretében az alábbi tevékenységek végzésére van lehetőség: papír ipari (boríték, tasak) készítés, kerámia (ajándék, dísztárgyak, edények) előállítás, fémipari munkák, (kábel fejtés, hulladék mentés), kézimunka, (szövés, fonás, hímzés, gyöngyfűzés, üvegfestés) konyhai kisegítő munkák, (zöldség, gyümölcs tisztítás, előkészítés, terítés- tálalás nélkül) kertészeti, park fenntartási, takarítási, mosodai kisegítői munkálatok, portaszolgálat, fóliahegesztés, festés, járőrszolgálat, seprűkötés.

• Az intézmény minden telephelyen mosodát működtet, ahol az ellátottak ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása történik.