BESZI Komádi Humán Szolgáltató Otthon

4138 Komádi, Fő u. 222-224.

 

Az intézmény bemutatása

 

A BESZI Komádi Humán Szolgáltató Otthon Hajdú-Bihar megye déli részén, Békés megye határán helyezkedik el, közúton jól megközelíthető. Az intézmény épülete 2008-ban került átadásra, mely Komádi város főutcájának legvégén a lakóotthonok épületeivel egy telken (de más-más helyrajzi számokon) található. Az épület kétszintes, az emeletek közötti akadálymentes közlekedést felvonó biztosítja, földszinti része teljesen körbe járható, belső udvara parkosított. Az épület akadálymentesített, az udvaron kényelmes padok kaptak helyet, mely a pihenést kikapcsolódást biztosítja az ellátottaknak.  

 

A BESZI Komádi Humán Szolgáltató Otthon 137 férőhelyen végzi a fogyatékkal élő személyek ápolását-gondozását. Az ellátottak gondozási szükségleteik szerint külön osztályokon kerültek elhelyezésre, 2-4 ágyas szobákban. Az intézmény főépületében 3 ápolási osztály működik. Az intézmény célja, hogy biztosítsa az ellátást igénybe vevő felnőtt korú fogyatékossággal élő személyek részére - az alkotmányos és emberi jogokat tiszteletben tartva – a teljes körű ápolást, gondozást.

Az intézmény az általa nyújtott szolgáltatásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (szociális törvény), annak végrehajtási rendeleteiben, valamint a szakmai követelményeknek megfelelő módon végzi, a szociális munka eszközrendszerét használva, és együttműködve a szociális, egészségügyi, valamint közigazgatási rendszerekkel.

 

Az intézmény ellátási területe Hajdú-Bihar megye.

 

  

 

BESZI Bodza Lakóotthon

BESZI Cédrus Lakóotthon

BESZI Gesztenye Lakóotthon

BESZI Platán Lakóotthon

4138 Komádi, Fő u. 222-224.

 

Az intézmény bemutatása

 

A lakóotthon Hajdú-Bihar megye déli részén, Békés megye határán helyezkedik el, közúton jól megközelíthető. A lakóotthon épülete 2008-ban került átadásra, mely Komádi város főutcájának legvégén az ápoló gondozó otthon és még három lakóotthon épületeivel egy telken található.

A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, a külön jogszabályban meghatározott esetben 14 fogyatékossággal élő személyt - ideértve az autista személyeket is -, befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.

Az ellátás során tiszteletben tartja az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi és lelki egészséghez való jogot.

A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonába fogyatékosság jellegétől és súlyosságától függetlenül helyezhető el fogyatékos személy. A nagykorú fogyatékossággal élő személy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.

 

Az ápoló-gondozó célú lakóotthon az ellátottnak teljes körű ellátást biztosít.